cheap fifa 15 coins fifa 15 ut coins fut 15 coins fifa ut coins fifa 16 coins ?fifa ut coins fifa 16 ultimate team coins fifa coins fifa 15 coins cheap fifa 15 coins ps4 fifa 15 coins fifa 16 coins cheap fifa 15 coins ps4 fifa 16 ultimate team coins fifa coins fifa ut coins ?fifa ut coins fut 15 coins fifa 15 ut coins cheap fifa 15 coins  HQ TRANS - Dịch vụ

Currency Rates Table

RATES TABLE Live
An error occured during parsing XML data. Please try again.
Dịch vụ
Layout PDF. In Email
This template supports a wide variety of module positions and variations. Almost any column and module layout can be achieved with the YOOtheme module system. Read the following descriptions carefully to learn all about the possibilities this template has to offer.

Module Variations

Many modules variations are included in this template. They come with different colors and styles. To enable a specific module variation for a module you have to set the specific module class suffix in the module parameters.
All different module stylings can be seen at the Module Variations Page.

Module Positions

The YOOtheme module system offers nearly unlimited combinations of module positions. For example you can have a 1-Column, 2-Column or 3 Column layout. It is also possible to have a nested right column instead of a right column which has an equal height as the left column.

In most module positions you can publish as many modules as possible for you current layout. You are surely familiar with this for the vertical module positions like left and right. But with the YOOtheme module system we introduce some new module positions which supports publishing as many modules as possible in one horizontal row. Also the height of all published modules in one vertical row is adjust to match each other.

All module positions are fully collapsible. If there is no module published in a certain position, this module position will contract and disappear.

Positions

Module Positions

More Details

More Details


Module Proportions

One outstanding feature of the YOOtheme module system is the possibility to chose between different module proportions for each module position. By default YOOtheme offers two module proportions: equal and golden ratio. For all module positions with the suffix "-equal" in the upper figure exists an equivalent module position with the suffix "-goldenratio". The proportions of the modules depend on the position in which they are published ("-equal" or "-goldenratio").
Example: You can publish 2 modules in top-equal. The width of each module will be 50%. If you publish the 2 modules in top-goldenratio the width of the first module will be 62% and of the second module 38%.
Of course you can publish the modules for each page in different positions. For example this feature allows you to publish one big module and a second smaller one (golden ratio) on the frontpage. For all other sites you can use equal module widths.
Important: For each page and each module position you have to chose if you are going to publish in the "equal" or "golden ratio" position. It is not possible to publish a module in the "equal" position and at the same time another module in the "golden ratio" position on the same page and for the same position. If this happens the "equal" proportion has priority and will be displayed. All modules published in the "golden ratio" position will not be displayed.
The following figures show the different proportions depending on the numbers of published modules.

Equal

Equal Proportions

Golden Ratio

Golden Ratio Proportions
If you want add your own custom proportion or learn more technical details take a look at this tutorial: How to add custom proportions for module positions?


Left Column Layout

This template supports two different layout options. The "left" module position can be aligned to the left or the right. To chose between these two possible options goto the Joomla backend, open the template parameters and set the parameter "Layout Style" to "left" or "right".

Left aligned

Left aligned layout

Right aligned

Right aligned layout
 
Chuyển đổi đơn vị PDF. In EmailLENGTH
Meter Kilometer Inch Foot Yard Mile Nautical Mile
1 0.001 39.3701 3.28084 1.09361 0.00062 0.00053996
1000 1 39370.1 3280.84 1093.61 0.62137 0.53995680
0.0254 0.00003 1 0.08333 0.02778 0.00002 0.00001372
0.3048 0.00030 12 1 0.33333 0.00019 0.00016458
0.9144 0.00091 36 3 1 0.00057 0.00049374
1609.34 1.60934 63360 5280 1760 1 0.86897408
1852 1.852 72913 6076.12 2025.37 1.15075 1
AREA
Square Meter Are Hectare Square Km. Square Yard Acre Square Mile
1 0.01 0.001 l 1.19599 0.00025 l
100 1 0.01 0.0001 119.599 0.02471 l
10000 100 1 0.01 11960 2.47105 0.00001372
l 10000 100 1 l 247.105 0.38610
0.83613 0.00836 0.00004 l 1 0.00021 l
4046.86 404686 0.404659 0.00405 4840 1 0.00156
l l l 2.58999 3097600 640 1
VOLUME
Cubic Meter Liter U.S. Gallon Cubic Inch Cubic Foot Imperial Gallon
1 1000 264.171 61023.7 35.3147 219.978
0.001 1 2.26418 61.0255 0.03532 0.21998
0.00379 3.78532 1 231.001 0.13368 0.8237
0.0002 0.01639 0.00433 1 0.00058 0.00360
0.02832 28.316 7.48048 1728 1 6.22883
0.00455 4.54596 1.20095 277.42 0.16054 1
WEIGHT
Gram Kilogram Ton Ounce Pound Short Ton Long Ton
1 0.01   0.03527 0.0022    
1000 1 0.001 35.2740 2.20462 0.0011 0.0098
  1000 1 352740 2204.62 1.10231 0.984235
28.3495 0.02835 0.00003 1 0.0625    
453.593 0.45359 0.00045 16 1 0.0005 0.00045
  907.186 0.90719 32000 2000 1 0.8929
907185 1016.05 1.01605 35840 2240 1.12 1
 
Hàng siêu trọng, siêu trường PDF. In Email


HQ Trans là một trong số những công ty Việt nam chuyên vận tải hàng dự án, hàng siêu trường, siêu trọng. Các kiện hàng nặng hàng trăm tấn có thể đuợc vận chuyển bằng các phương tiện sà lan, xe chuyên dụng tới những vùng sâu, có địa hình khó khăn, sang nước bạn Campuchia, Lào.

Với các phương tiện kỹ thuật hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc địa hình vận chuyển từ đường bộ đến đường sông, Bộ phận vận tải hàng dự án của HQ Trans đã vận chuyển hàng ngàn lô hàng cho các hãng MHI, Siemens, Mitsui, Flsmidth, Alston ,Vatech… phục vụ cho nhiều nhà máy xi măng, điện, hóa chất và khu công nghiệp tại Việt nam

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 7