cheap fifa 15 coins fifa 15 ut coins fut 15 coins fifa ut coins fifa 16 coins ?fifa ut coins fifa 16 ultimate team coins fifa coins fifa 15 coins cheap fifa 15 coins ps4 fifa 15 coins fifa 16 coins cheap fifa 15 coins ps4 fifa 16 ultimate team coins fifa coins fifa ut coins ?fifa ut coins fut 15 coins fifa 15 ut coins cheap fifa 15 coins  HQ TRANS - Nhân sự

Currency Rates Table

RATES TABLE Live
An error occured during parsing XML data. Please try again.
Nhân sự
TUYỂN DỤNG PDF Print E-mail
Do nhu cầu phát triển công ty, chúng tôi tuyển dụng nhân sự vào các vị trí sau:
- Bộ Phận CS ( CUSTOMER SERVICES)
- Bộ Phận Chứng Từ ( DOCUMENT DET)
- Bộ Phận kinh Doanh ( SELE DET)
 
Trưởng phòng nhân sự PDF Print E-mail
Tốt nghiệp Dai Học Chính Quy.
Có kinh nghiệm chuyên môn.
BIết cách ứng xử trong giao tiếp.


 
Trưởng phòng sale - marketing PDF Print E-mail
Tốt nghiệp Dai Học Chính Quy.
Có kinh nghiệm chuyên môn.
BIết cách ứng xử trong giao tiếp.
Tiếng Anh chuyên ngành.
Chịu áp lực cao trong công việc.
Cơ hội thăng tiến cao.